Kształcenie zdalne – rok akademicki 2020/2021

WPIK_START
PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
Początek studiów to wyjątkowe wydarzenie w życiu człowieka i istotny czas dla całej wspólnoty akademickiej. Rozpoczyna się wielka i ważna przygoda, w której kolejne pokolenie łączy się z poprzednimi, żeby wspólnie dzielić się pasją poszukiwania prawdy, dobra i piękna. W pierwszych dniach roku akademickiego 2020/2021 zapraszamy nowych studentów psychologii i kognitywistyki do udziału w programie przygotowawczym WPIK_Start, w którym postaramy się wspólnie z Wami poszukać odpowiedzi na wielkie i małe pytania związane z rozpoczęciem studiów na naszym Wydziale. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, warsztatach i wykładach, dzięki którym poznacie nowych ludzi, Uniwersytet, Wydział, a także posmakujecie studenckich aktywności, praw i obowiązków.
Program odbywa się w dniach 2-14 października, jest prowadzony przez pracowników i doktorantów naszego Wydziału, odbywa się zdalnie, za pośrednictwem MS Teams, jest bezpłatny.

Ważne informacje
Intranet Studenta
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Wydawanie legitymacji studenckich
Organizacja zajęć w roku akademickim 2020/2021
Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na WPiK
Korzystanie z platformy Moodle – tutorial
Kilka słów o uniwersyteckiej netykiecie
 
Plany zajęć
Kognitywistyka i Psychologia stacjonarna!!! Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2020/2021
Terminy zjazdów – studia niestacjonarne
Plan zajęć – Kognitywistyka, sem. zimowy 2020/21
Plan zajęć – Psychologia – tryb stacjonarny, sem. zimowy 2020/21
Plan zajęć – Psychologia – tryb niestacjonarny, sem. zimowy 2020/21
KOGNITYWISTYKA – Zdalne egzaminy i zaliczenia – Aneks do sylabusów – sem.zimowy 2020/21
PSYCHOLOGIA – Zdalne egzaminy i zaliczenia – Aneks do sylabusów – sem.zimowy 2020/21
 
Zarządzenia i komunikaty
Zarządzenie nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021
Komunikat Dziekana – przedmioty realizowane w trybie stacjonarnym.
Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni.

Podsumowanie badania doświadczeń zdalnego studiowania na WPiK w semestrze letnim 2020r.

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content