Warsztaty Lifelong Learning


 
Cel (cele) modułu kształcenia

 • pobudzenie refleksji nad specyfiką studiowania psychologii i kształtowania tożsamości zawodowej oraz nad sensem studiowania w kontekście własnego rozwoju
 • rozwijanie gotowości do samodzielnego i odpowiedzialnego studiowania w ramach idei Lifelong Learning oraz dokonywania świadomych wyborów dotyczących kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • poszerzenie wiedzy oraz świadomości dotyczącej możliwości kształcenia akademickiego oraz zdobywania doświadczenia zawodowego w ramach obligatoryjnej i fakultatywnej oferty UAM, IP, inicjatyw studenckich oraz instytucji i środowisk lokalnych
 • uświadomienie idei i sensu zajęć dydaktycznych w ramach oferty IP w oparciu o efekty kształcenia w cyklu studiowania psychologii i kognitywistyki
 • poszerzenie doświadczeń dotyczących funkcjonowania w grupie, od grupy studenckiej do przyszłej grupy zawodowej (współpraca, wsparcie, odpowiedzialność zawodowa psychologa/kognitywisty)
 • poszerzenie świadomości dotyczącej odpowiedzialności zawodowej i etyki zawodu psychologa/kognitywisty

Opis treści kształcenia

 • Potrzeby edukacyjne we wczesnej dorosłości oraz specyfika i sens uczenia się osób dorosłych na przykładzie własnego studiowania
 • Założenia idei Lifelong Learning w odniesieniu do własnych doświadczeń w obszarze studiowania i zdobywania zawodu
 • Podstawowe umiejętności niezbędne w procesie rozpoznawania zasobów i ograniczeń w procesie studiowania i zdobywania zawodu psychologa/kognitywisty
 • Czynniki ryzyka i wspierające w procesie studiowania, trudności w procesie studiowania i uczenia się dorosłych, wypalenie zawodowe studentów
 • Charakterystyka możliwych ścieżek zdobywania zawodu psychologa, w ofercie obligatoryjnej i fakultatywnej IP
 • Funkcjonowanie środowiska zawodowego, możliwości współpracy ze środowiskiem zawodowym i lokalnym
 • Etyczne aspekty przygotowywania się do zawodu
Skip to content