Dla Pracownika

Struktura
Struktura organizacyjna WPiK UAM
Rada naukowa dyscypliny psychologia
Aktualny skład Rady
Rada naukowa dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
Aktualny skład Rady
Komisje w WPiK UAM
Aktualne składy komisji: Grantowej, Etyki badań.
Zestawienie przydatnych aktów prawnych oraz formularzy i wzorów pism (m.in. Regulamin studiów, wzory sprawozdania do oceny okresowej pracowników)
AMUrap
EWOS
APD Archiwum Prac Dyplomowych
Stopnie i tytuły naukowe
Opis trybów postępowania prowadzonych w celu uzyskania stopni i tytułów naukowych. Warunki wszczęcia odpowiedniego postępowania w IP UAM oraz wymagane do tego dokumenty.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content