Medal UAM dla najlepszych absolwentów

utworzone przez | cze 7, 2022 | Dydaktyka

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami). Do zgłoszenia kandydatur uprawniona jest rada dziekańska/filii.

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla absolwentów

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawany jest absolwentom w uznaniu ich wybitnych osiągnięć naukowych.

Wymagania, jakie łącznie musi spełniać laureat to:

  • uzyskanie z egzaminów wskazanych przez radę wydziału średniej ocen nie niższej niż 4,7;
  • zdanie egzaminu magisterskiego do dnia 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskanie z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobrej;
  • branie czynnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu.

Wyróżnienie wręcza Jego Magnificencja Rektor UAM podczas inauguracji najbliższego roku akademickiego.


Wnioski wraz z wykazem zbiorczym aktywności i osiągnięć potwierdzających czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym UAM należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału pokój 71 do dnia 4 lipca.

Wniosek

Uchwała_71_2009_25.05.2009

Uchwała_3_2020_28 09 2020

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content