List do studentów WPiK od Pani Prodziekan ds. studenckich prof. UAM dr hab. Lucyny Bakiery

utworzone przez | gru 13, 2021 | Dydaktyka

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Pani Rektor, zgodnie z którym od 20.12.2021 do 9.01.2022 zajęcia na UAM odbywać się będą zdalnie https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/zarzadzenie-ws.-ksztalcenia-zdalnego oraz pytaniami niektórych z Państwa o zajęcia online również w najbliższym tygodniu informuję, że nie mamy możliwości prewencyjnego przejścia na taką formę zajęć w tym tygodniu. Profesor Joanna Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia, zwraca uwagę, że „dłuższe wyłączenie Uniwersytetu ze stacjonarnej działalności, gdy wszystkie inne instytucje działają normalnie, byłoby działaniem nieracjonalnym i nieskutecznym. Istotne jest natomiast, byśmy rygorystycznie przestrzegali obowiązujących nas wszystkich reguł sanitarnych, dbając o bezpieczeństwo nasze i swoich najbliższych. I szczepienia przede wszystkim”.

Obecność na zajęciach jest wyzwaniem. Rozumiemy niepokój przed zakażeniem, ale jednocześnie dbamy o kształcenie. Dlatego – w obliczu zbliżających się spotkań rodzinnych – przestrzegajmy zasad sanitarnych ze szczególną dokładnością. Rozpoczęcie zajęć zdalnych 20 grudnia ogranicza ryzyko zakażeń przed okresem świątecznym (średni okres inkubacji COVID-19, tj. czas od narażenia na wirus do wystąpienia objawów, obecnie szacuje się na ok. pięć dni). Zmniejszenie kontaktów przed świętami może nas uchronić (choć w pewnym stopniu) przed chorobą podczas świąt.

Przy okazji dodam, że dydaktyka prowadzona w warunkach pandemii jest przez władze wydziału monitorowana na bieżąco. Zgłoszenie przez studenta lub nauczyciela zakażenia każdorazowo uruchamia szczegółową procedurę. Jej nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia społeczności wydziału. Postępujemy z dużą wrażliwością wobec osób i zgodnie z Zarządzeniem Pani Rektor: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0024/252951/Zarzadzenie-w-sprawie-organizacji-roku.pdf. Każde zgłoszenie zakażenia jest analizowane, również pod kątem potencjalnych kontaktów w innymi osobami. Sprawdzamy, kiedy i z kim kontaktowała się osoba zakażona. W przypadku zgłoszenia zakażenia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu dalsze decyzje zależą od Sanepidu, który jest właściwym organem oceniającym zasięg i konieczność kwarantanny. Jeśli możemy zidentyfikować osoby z bezpośredniego kontaktu, wówczas nie ma konieczności zgłaszania całego roku do Sanepidu i przechodzenia na zajęcia zdalne. Deklaracja nauczyciela o przestrzeganiu reżimu sanitarnego (DDM) nie wymaga zgłoszenia również grupy zajęciowej, z którą kontaktowała się zakażona osoba. Analiza interakcji społecznych przed zakażeniem dotyczy zarówno relacji między studentami, jak i nauczyciel-studenci. Jesteście Państwo informowani o możliwości wystąpienia zakażenia, szczególnie wówczas, jeżeli zasady reżimu sanitarnego nie były przestrzegane. W zakresie organizacji dydaktyki każdorazowo reagujemy adekwatnie do okoliczności, wykorzystując metody pracy z zakresu e-learningu, ale pamiętając również o wartości, jaką są zajęcia w bezpośrednim kontakcie. Nie podajemy osób zakażonych z imienia i nazwiska do wiadomości publicznej (np. na roku). Oczekiwanie takie nie będziemy realizować, ponieważ mogłoby to naruszać dobra tychże osób. Dlatego w przypadku studentów piszemy o osobie z danej grupy i roku.

Procedury postępowania na wydziale w takich okolicznościach są szczegółowe i zgodne z wytycznymi władz uczelni. Ich nadrzędnym celem jest prowadzenie dydaktyki z jednoczesną dbałością o ochronę zdrowia. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do szkół, w społeczności akademickiej są osoby dorosłe, które mogą świadomie zadbać o przestrzeganie chroniących zasad reżimu sanitarnego. W przeciwieństwie do dzieci, które nie były do tej pory szczepione, my mamy taką możliwość. Zachęcam do skorzystania z takiej formy ochrony. Wszelkie dane wskazują, że jest to ochrona realna.

Ufam, że przedstawione uwagi świadczą o bardzo poważnym traktowaniu przez władze dziekańskie zagrożeń wynikających z pandemii, a także wskazują na dbałość o właściwe warunki studiowania. Zapewniam Państwa, że nie ma w tym obszarze przypadkowości, niestaranności czy lekceważenia. Liczymy, że nasze starania przyniosą to, na czym nam zależy – zdobywanie przez Państwa solidnej wiedzy i umiejętności pomimo covidowych okoliczności.

Pozdrawiam serdecznie,

Lucyna Bakiera

Prof. UAM dr hab. Lucyna Bakieraprodziekan ds studenckichWydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content