LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – zwycięski projekt w Konkursie 1/PKR/POWER/3.1/2015 Narodowego Centrum Badania i Rozwoju

utworzone przez | mar 23, 2016 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że Instytut Psychologii wraz z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UAM, otrzymali dotacje na LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w ramach konkursu na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji, który służy podnoszeniu kompetencji studentów w celu ułatwienia im wejścia na rynek pracy. Projekt finansowany jest przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymi organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na 465 złożonych wniosków do NCBiRu, nasz projekt uzyskał 2 miejsce spośród najwyżej ocenionych projektów. Kierownikiem projektu jest prof. UAM, dr hab. Ryszard Cichocki a kierownikiem merytorycznym projektu jest prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska.

CELEM GŁÓWNYM projektu „LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (LKZ)” jest ułatwienie 240 studentom ostatniego roku studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców w okresie od 01.06.2016 do 31.06.2018.

 

Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje dotyczące projektu i  naboru.

prk_pozytywna_lista_rankingowa

Skip to content