Psychologia

Opis studiów i sylwetka absolwenta

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe [więcej]

Plany zajęć, program studiów, terminy zjazdów, sylabusy

Plany zajęć, program studiów, terminy zjazdów

Lektoraty

SYLABUSY i pozostałe dokumenty znajdują się  w intranecie

 

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Psychologia Stacjonarna:
Link [
tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów obligatoryjnych. Oferta fakultatywna pojawi się w późniejszym terminie.

Psychologia Niestacjonarna:
[tutaj]

Dokumenty

Na stronie umieszczone są różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono:
[tutaj] dla Psychologii Stacjonarnej
[tutaj] dla psychologii Niestacjonarnej

Kognitywistyka

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja [więcej]

Oferta Zajęć
Plany zajęć, program studiów, sylabusy

Plany zajęć, program studiów, terminy zjazdów

Lektoraty

SYLABUSY i pozostałe dokumenty znajdują się w intranecie

 

Działalność studencka

Link do strony z konkursami dla studentów.
Link do strony opisującej działalność 
kół naukowychkonferencje studenckie, itp.

Dokumenty

Na stronie umieszczone są różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono:
[tutaj]

Dodatkowe

Studia Podyplomowe

Informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdą Państwo [tutaj].

Szkoły doktorskie i studia doktoranckie

Informacje znajdą państwo [tutaj].

Działalność studencka

Link do strony z konkursami dla studentów.
Link do strony opisującej działalność kół naukowychkonferencje studenckie, itp.

Regulamin studiów

Na stronie umieszczone są różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono:
[tutaj]

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content