Koszty pośrednie – narzut UAM

utworzone przez | cze 16, 2013 | Granty, Kosztorys, NCN

Wskaźnik dla narzutu stosowany przez UAM na potrzeby kosztorysów wniosków grantowych NCN składanych w panelu HS należy obliczać wg wzoru:

KP = [(B – a) x 0,2] / B

gdzie:
KP – koszty pośrednie
B – całość kosztów bezpośrednich
a – koszty aparatury

Przez ten wskaźnik należy pomnożyć sumę kosztów bezpośrednich dla poszczególnych lat.

Arkusz kalkulacyjny dla Panelu HS – do pobrania

Na podstawie Zarządzenia nr 295/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej

Skip to content