Konkurs z nagrodami za publikacje zamieszczone na łamach czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”.

utworzone przez | kw. 12, 2021 | Aktualności, Bieżące

Ogłaszamy konkurs z nagrodami finansowymi za publikacje zamieszczone na łamach czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”.
Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły, które powstały na podstawie prac dyplomowych i/lub prac empirycznych na kierunku Psychologia oraz Kognitywistyka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w danym roku kalendarzowym.
Wniosek zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty powinny być dostarczone każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada.
Konkurs rozstrzyga Kapituła Nagrody składająca się z członków zespołu dziekańskiego Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Przewodniczącym kierującym jej pracami i reprezentującym ją na zewnątrz jest Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.
Prace Kapituły przebiegają zgodnie z Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu dostępny tutaj

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content