Konkurs o nagrodę wojewody wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”

utworzone przez | lut 19, 2018 | Aktualności, Bieżące

Wojewoda wielkopolski 8 lutego 2018 r. ogłosił  Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Jest to pierwsza edycja tego Konkursu, adresowanego do autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w Konkursie absolwentów wszystkich kierunków, co pozwoli na kompleksowe ukazanie tematyki Konkursu, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie, kondycję i potencjał rodziny, jako elementu struktury społecznej, dzięki któremu ład społeczno-kulturowy funkcjonuje i może się rozwijać. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci ze wszystkich szkół wyższych w kraju zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Nie wyklucza się też indywidualnych zgłoszeń samych autorów prac. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na Uczelniach w latach 2016/2017 oraz 2017/2018. Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać do 15 października 2018r.:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską”
  • lub osobiście w kancelarii Urzędu, al. Niepodległości 16/18 Poznań.

O zachowaniu terminu zgłoszenia pracy w Konkursie decyduje data wpływu zgłoszenia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie: link

Skip to content