Konkurs na stanowisko Magistranta-stypendysty / Magistrantki-stypendystki w grancie Sonata Bis

utworzone przez | paź 3, 2018 | Aktualności, Bieżące, Granty, NCN, Zatrudnienie

Ogłaszamy konkurs na stanowisko Magistranta-stypendysty / Magistrantki-stypendystki w grancie Sonata Bis ,,Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi”.

Kandydat musi być studentem co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych bądź niestacjonarnych) lub studentem studiów uzupełniających magisterskich (stacjonarnych bądź niestacjonarnych) realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zakresu: kognitywistyki, filozofii, matematyki lub informatyki. Wymagana jest podstawowa znajomość języka programowania Haskell (ewentualnie innego funkcyjnego języka programowania), średnio zaawansowana znajomość logiki filozoficznej, w tym metod dowodowych i logik nieklasycznych, ponadto podstawowa znajomość pojęć z zakresu złożoności obliczeniowej, takich jak złożoność wielomianowa.

Zadaniem stypendysty będzie głównie przeprowadzanie manualnych i automatycznych testów programów napisanych w języku Haskell. Przewidziane jest stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, przyznawane na okres od rozstrzygnięcia konkursu do końca bieżącego roku akademickiego.

Termin i forma składania ofert: 14 października 2018, 23:59, na adres e-mail: Dorota.Leszczynska@amu.edu.pl

link do ogłoszenia na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=178931

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content