Konkurs na stanowisko: adiunkt, dyscyplina naukowa: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

utworzone przez | lut 15, 2017 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §118 Statutu UAM (Uchwała Senatu UAM nr 7/2015 z późn. zm.
Szczegóły konkursu link
Skip to content