KONKURS DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU „GENERACJA PRZYSZŁOŚCI”

utworzone przez | lut 17, 2014 | Aktualności, Bieżące, Granty

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Generacja Przyszłości” (M. P. 2012 r. poz. 697), uwzględniając zmiany zasad finansowania programu ogłoszone w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwa „Generacja Przyszłości” (M.P. poz. 112), ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu.

Treść ogłoszenia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach programu.
W ramach programu wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie ukończyli 25 lat;
 2. studiują na kierunku studiów przyporządkowanym do jednego z poniższych obszarów wiedzy:
  1. obszar nauk ścisłych,
  2. obszar nauk przyrodniczych,
  3. obszar nauk technicznych,
  4. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
  5. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
  6. obszar nauk społecznych

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż do dnia 30 września 2015 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

 1. 100 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez studenta;
 2. 400 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2014 r. poprzez platformę ePUAP.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content