Konkurs MNiSW o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie

utworzone przez | sie 5, 2013 | Aktualności, Granty

Ministerstwo ogłosiło konkurs modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki upowszechniającego wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:
1) tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności (moduł upowszechniający wyniki badań 3.1);
2) wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego (moduł upowszechniający wyniki badań 3.2).

Wnioski należy składać poprzez system OSF od 19 sierpnia do 30 rześnia 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa.

Skip to content