KONKURS DLA MŁODZIEŻY PT. SENIOR

utworzone przez | wrz 17, 2018 | Aktualności, Bieżące

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii zaprasza uczniów liceów i techników województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie artystycznym pt. SENIOR.
Organizując konkurs o tematyce senioralnej chcemy poznać, w jaki sposób młodzież spostrzega osoby starsze, jaki ma do nich stosunek. Akceptujemy wszelkie formy ekspresji artystycznej w zakresie utworów literackich (esej, bajka lub wiersz), fotografii lub prac plastycznych, które wyrażają przekonania, postawy, wyobrażenia, emocje młodzieży wobec seniorów, o ile nie naruszają one prawa, w tym Regulaminu Konkursu, nie są obraźliwe i nie wzbudzają agresji. Prace konkursowe należy przesłać na adres Instytutu Psychologii UAM do 5 listopada 2018r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy, a nagrody przyznane przez Instytut Psychologii wręczone będą laureatom 20 listopada 2018r. podczas II Forum Psychologii Rodziny.Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.
Kontakt e-mail: forum-psychologii-rodziny@amu.edu.pl (temat wiadomości: SENIOR)
Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU pt SENIOR

Skip to content