Konkurs BESTStudentGRANT

utworzone przez | lis 17, 2020 | Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniach 2 – 30 listopada 2020r. odbywa się nabór do czwartej edycji konkursu BESTStudentGRANT.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę).

Do zdobycia:
•    Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
•    5000 zł dla najlepszych studentów.
•    Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
•    Honorarium dla grantobiorcy.

 

Aplikacja odbywa się droga elektroniczną: https://idub.amu.edu.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Projektu https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub oraz w intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Aktualne konkursy” (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx  ).

 

 

Skip to content