Konkurs BESTStudentGRANT

utworzone przez | paź 12, 2021 | Aktualności, Bieżące, Dydaktyka, Granty

Drogie Studentki, Drodzy Studenci !
Wystartowała VI edycja konkursu BESTStudentGRANT, organizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych.
Do zdobycia:
– Granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych.
– Do 5000 zł dla najlepszych studentów.
– Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
– Honorarium dla grantobiorcy.
Kto może aplikować?
Studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% i powyżej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% i powyżej po przeliczeniu na polską maturę), planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.
Szczegóły na www.amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie
Pytania? Piszcie śmiało na id_ub@amu.edu.pl; beststudent@amu.edu.pl.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content