Konferencje i czasopisma IP

Polecamy najnowsze tomy czasopism i serii wydawniczych redagowanych przez naszych pracowników

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce.
Testy psychologiczne w praktyce i badaniach.  Redaktor naczelny: prof. Władysław Paluchowski. To nowe czasopismo internetowe (powstałe w 2014 r.), adresowane do psychologów pracujących w praktyce oraz do środowisk akademickich, studentów, a także przedstawicieli dyscyplin pokrewnych. tpbp
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki. Tytuł tomu: Teoria i metoda w biologii ewolucyjnej. Redaktorzy naczelni: prof. Jerzy Brzeziński – e-mail: brzezuam@amu.edu.pl, prof. Leszek Nowak. Wydawca: Zysk i S-ka wydawnictwo
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki. Członkowie Zespołu Redakcyjnego: prof. Jerzy Brzeziński, prof. Andrzej Klawiter. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Nauka. Redaktor naczelny:prof. Jerzy M. Brzeziński. Wydawca: Biuro Informacji Naukowej i Wydawnictw PAN – e-mail: biniw@pan.pl.
Link do strony PAN z poprzednimi numerami Nauki.
 

Konferencje

III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce” w dniach 22-24.11.2018r.
Konferencja odbędzie się, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji :
http://zpzipk.home.amu.edu.pl

Empiryczna Konferencja Międzyuczelniana – „Wokół modeli statystycznych”
Termin: 18 września 2015 r.
Konferencja organizowana we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wielkopolska Konferencja dla Nauczycieli pt.: Akcja KŁADKA
Termin: 11 grudnia 2014 r.
Konferencja organizowana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 I KRAJOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 
„Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka”

Termin: 27-29 listopada 2014 r.
 Kliniczna Poznań
Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 2014
XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
pt.: Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii
Termin: 21-23.11.2014 r.
Konferencja organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Seksuologicznym
 Seksuologia Pozna
Skip to content