Komunikat Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych

utworzone przez | sty 25, 2022 | Aktualności, Ogłoszenie, WAŻNE INFORMACJE

Komunikat
Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2022r.

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych WPiK UAM opiniuje wnioski składane przez pracowników, doktorantów i studentów planujących badania z udziałem ludzi. Wydanie opinii poprzedzone jest wnikliwą analizą wniosku i dyskusją. W trosce o uczestników badania zwracamy uwagę na wszelkie aspekty badań, które mogłyby naruszać prywatność i integralność psychiczną oraz godność człowieka.

W związku z problemami pojawiającymi się w ostatnio zgłaszanych wnioskach, rozpoczęliśmy dyskusję nad dbałością w badaniach o dobra osób różnorodnych płciowo, w tym osób niebinarnych. Zwróciliśmy też uwagę na językową binarność wykorzystywanych w badaniach psychologicznych kwestionariuszy i sposoby rozwiązywania związanych z tym problemów. Dyskutowaliśmy także o różnorodności płciowej i tożsamości płciowej w kontekście bezpieczeństwa i komfortu osób uczestniczących w badaniach. Uznajemy, że ważne jest, aby język używany przez badaczki i badaczy sprzyjał realizacji celów badawczych i nie dyskryminował.

Podczas przygotowania wnioskodawców do Komisji Etyki zachęcamy, aby rozważyć takie kwestie jak: uwzględnianie niebinarności w ogłoszeniu rekrutacyjnym, przy zbieraniu danych demograficznych oraz przy podawaniu merytorycznego uzasadnienia doboru grupy badanej i kryteriów włączania/wyłączania. Zachęcamy także, aby wnioski składane do Komisji uwzględniały potencjalny dyskomfort osób badanych również w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że możliwość dzielenia się dobrymi praktykami w gronie badaczek i badaczy naszego wydziału oraz dyskusji stosowanych rozwiązań pozwoli nam wypracować praktyki badawcze lepiej dopasowane do różnorodnych płciowo uczestników badań.

Członkowie Komisji Etyki WPiK UAM

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content