Komunikat Dziekana w sprawie zajęć dydaktycznych

utworzone przez | wrz 16, 2020 | Aktualności, Bieżące, Dydaktyka, Organizacja

Poznań, 15. września 2020 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 informuję, iż w roku akademickim 2020/2021 zajęcia na kierunkach psychologia (studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny i niestacjonarny) oraz kognitywistyka (studia pierwszego i drugiego stopnia) prowadzone będą w formie kształcenia zdalnego, za wyjątkiem zajęć następujących:

  1. Eyetracking (laboratorium, kognitywistyka) – zajęcia hybrydowe, prowadząca: dr Agnieszka Nowik.
  2. Analiza sygnałów EEG (laboratorium, kognitywistyka) – zajęcia hybrydowe, prowadzący: mgr inż. Marcin Jukiewicz.
  3. Neuronauka (ćwiczenia, kognitywistyka) – zajęcia hybrydowe (część niezdalna prowadzone w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), prowadzący: prof. dr hab. Jan Celichowski z zespołem.
  4. Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne (ćwiczenia terenowe, psychologia, studia stacjonarne) – zajęcia hybrydowe (część niezdalna prowadzona w placówkach poza UAM), prowadzący: dr Sławomir Jabłoński.
  5. Praca a zdrowie (ćwiczenia terenowe, psychologia, studia stacjonarne) – zajęcia hybrydowe (część niezdalna prowadzona w placówkach poza UAM), prowadzący: dr Aleksander Hauziński.

Zajęcia niezdalne prowadzone będą w formie zblokowanej: wymienione w pkt 1.-3. w semestrze letnim, wymienione w pkt 4. i 5. pod koniec semestru zimowego lub na początku letniego (w zależności od dostępności placówek umożliwiających ich realizację). Prowadzenie tych zajęć odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Skip to content