Komisja ds. Etyki

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Wiceprzewodnicząca:

prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera

Członkowie:

dr Tomasz Czub

prof. dr hab. Jacek Paluchowski

prof. dr hab. Helena Sęk

prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

prof. UAM dr hab. Michał Ziarko

dr Monika Zielona-Jenek

Sekretarz:

mgr Natalia Skrzypczak

Posiedzenia Komisji odbywają się co miesiąc. Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (jako jeden plik w formacie PDF).

Kolejne posiedzenie odbędzie się w październiku. Wnioski na najbliższe posiedzenie Komisji należy złożyć najpóźniej do 30 września 2022 r.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań wymagających opinii komisji etycznych. (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-24-zalecenia-dot-etyki-badan)

Komunikaty

Komunikat z dnia 24 stycznia 2022 r.

Odnośniki do dokumentów

Przydatne dokumenty znajdują się poniżej:

Regulamin Komisji Etyki WPiK

Wniosek – projekt planowany

Wniosek – projekt ukończony

Zobowiązanie brak zależności

Zobowiązanie do uzyskania zgody dzieci

Zobowiązanie do uzyskania zgody osoby dorosłej

Zobowiązanie do uzyskania zgody instytucji

Zgoda rodziców na udział dziecka w badaniu

Zgoda na udział w badaniach

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych

Informacja uzupełniająca 1

Informacja uzupełniająca 2

Skip to content