Klasy patronackie

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM może objąć klasy psychologiczne w zainteresowanych szkołach średnich patronatem. Patronat taki polega na zapewnieniu uczniom tychże klas dostępu do specyficznej wiedzy psychologicznej poprzez: (1) umożliwienie udziału w wykładach, seminariach lub warsztatach, (2) zapewnienie w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom Klasy Patronackiej przez pracowników i doktorantów, (3) umożliwienie udziału uczniom Klasy Patronackiej w badaniach prowadzonych na WPiK, oraz (4) inne aktywności ustalane indywidualnie z opiekunem/ką Klasy Patronackiej. Dodatkowo, w niektóre z wymienionych aktywności (np. warsztaty) mogą również zaangażować się uczniowie pozostałych klas szkoły, jeśli podjęte zostaną odpowiednio wcześniej takie ustalenia. Celem patronatu jest przede wszystkim rozwój kompetencji przyszłych potencjalnych studentów psychologii oraz promocja Wydziału i Uniwersytetu.

Przykładowa współpraca może polegać na organizacji cyklicznych spotkań z pracownikami lub/i doktorantami Wydziału, przeprowadzaniu przez studentów warsztatów [https://psychologia.amu.edu.pl/oferta-warsztatow-dla-szkol/] czy też przykładowo udziale uczniów w zajęciach odbywających się w murach Uniwersytetu. Szczegółowy wymiar współpracy ustalany jest indywidualnie ze szkołą, w oparciu o zapotrzebowanie szkoły oraz aktualne możliwości Wydziału.

 

Współpraca w ramach patronatu odbywa się w oparciu o trzy dokumenty:
(1) Zarządzenie nr 55/2020/2021 Rektora UAM z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zasad współpracy ze szkołami,
(2) porozumienie określające wymiar współpracy,
(3) treści nauczania, które są indywidualnie ustalane ze szkołą. Załączony przykład treści nauczania może ulec całkowitej zmianie.
Przedstawicieli szkół zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z mgr Radosławem Trepanowskim (radtre@amu.edu.pl), koordynatorem od spraw patronatu.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content