IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”

utworzone przez | gru 6, 2019 | Aktualności, Bieżące, Konferencje, Organizacja

Komunikat 1.

IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

„Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”

 Poznań 19-21 listopada 2020 r.

 Rozwój psychologii klinicznej jako dyscypliny naukowej i praktycznej zaowocował zarówno różnymi stylami jej uprawiania w zakresie diagnozowania, jak i wieloma, szeroko rozumianymi oddziaływaniami psychologicznymi. Społeczeństwo stawia psychologii klinicznej coraz to nowe wyzwania, które nie tylko dotyczą trafnej diagnozy, ale przede wszystkim efektywnej pomocy w przezwyciężaniu różnych problemów życiowych oraz leczeniu zaburzeń natury psychospołecznej.

Dla psychologów klinicznych ważne wydają się rozważania i poszukiwanie odpowiedzi na co najmniej kilka ważnych pytań.

  • Jakie występują obszary wspólnych i odmiennych zainteresowań psychologii klinicznej, psychoterapii, psychologicznego poradnictwa zdrowotnego i prewencji? Która z nich ma dziś największy potencjał rozwoju?
  • Jakie występują związki między teorią i praktyką oddziaływań psychologicznych i psychospołecznych? Jak radzimy sobie z praktycznymi wyzwaniami dzięki rozwijanym teoriom?
  • Co stanowi o tożsamości psychologa klinicznego, gdy po sformułowaniu diagnozy planuje najbardziej efektywną pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną w świetle wyników badań oraz indywidualnych możliwości jej przyjęcia przez potrzebującą osobę? Do czego przechodzi i może nawet kim staje się psychologii kliniczny po wykonaniu zadania diagnostycznego?

Na powyższe pytania można odpowiedzieć na wiele sposobów; im więcej płaszczyzn się pojawi w naszych wspólnych rozważaniach, tym odpowiedzi mogą stać się bardziej inspirujące i owocne dla praktyki i teorii pomagania.

Ponieważ psychologia kliniczna jest ukierunkowana na niesienie pomocy człowiekowi cierpiącemu na różnych etapach jego życia, poszukującego czasami ulgi i powrotu do równowagi psychicznej, a czasami zmiany intrapsychicznej i w funkcjonowaniu społecznym, dlatego w ramach istniejących teorii i doświadczenia klinicznego spróbujmy odpowiedzieć na nurtujące nas w tych obszarach pytania.

Zapraszamy do otwartej dyskusji.

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab.  Lidia Cierpiałkowska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

http://konferencja-kliniczna.amu.edu.pl/

Skip to content