Instytut Psychologii wśród beneficjentów programu POWER

utworzone przez | paź 2, 2017 | Aktualności, Bieżące, Granty

Ponad 25 mln zł otrzyma UAM na staże dla studentów w programie „Studiujesz? Praktykuj!” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowania przyznano 11 projektom wydziałów: Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Biologii, Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Psychologii.

Przyznane dofinansowanie dla Instytutu Psychologii: 2 112 300,09 zł
*Przetestuj rynek pracy!” – wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skip to content