Instrukcja głosowania

Do głosowania podczas wyborów wykorzystywany jest uczelniany system Ankieter. Logowanie do systemu wykorzystuje ogólnouniwersytecki system autoryzacji CAS w którym korzystamy z loginu i hasła (tak, jak do systemu USOSweb). W systemie Ankieter widoczne są wszystkie dostępne dla nas w danym momencie ankiety. Ankieta pozwalające na udział w głosowaniu dostępna będzie dopiero wtedy, gdy odbywać się będzie głosowanie, tj. 26.11 (w czwartek), w godzinach 9:00 – 12:00.

1. Proszę wejść na stronę ankieter.amu.edu.pl i kliknąć przycisk „zaloguj się”

2. Logujemy się analogicznie, jak do systemu USOSweb lub AMUrap – za pośrednictwem a) loginu głównego (bez @amu.edu.pl), b) podstawowego adresu e-mail lub c) numeru PESEL, oraz hasła głównego (hasło do poczty/USOSweb/AMUrap).

3. Po zalogowaniu się, klikamy po lewej stronie przycisk „ANKIETY”

4. Na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych ankiet. Na załączonym ekranie widać ankietę w wersji testowej. Podczas głosowania napis „test” nie będzie widoczny. Gdy głosowanie się rozpocznie, widoczna będzie ankieta „Opinia w sprawie kierownika [nazwa zakładu]”. Nie ma możliwości zagłosowania w niewłaściwej ankiecie, widoczna będzie jedynie ankieta do głosowania w której jesteśmy uprawnieni. Proszę kliknąć „Rozpocznij wypełnianie ankiety”.

W razie trudności pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numerem 519 350 589 lub 61 829 2131 (Michał Kosakowski).

Skip to content