Informacje na temat pozyskiwania środków w ramach ID-UB

utworzone przez | sty 15, 2021 | Aktualności, Badania, Bieżące

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, to jedna z najważniejszych inicjatyw, której celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać specjalną subwencję. Każda z uczelni była oceniana przez 15 ekspertów. W ich gronie znaleźli się byli rektorzy, prezydenci, prorektorzy czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetów w Aarhus, Getyndze, Amsterdamie, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu oceniającego byli również wybitni badacze, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.

Wszystkie informacje dotyczące możliwości dofinansowania działalności badawczej wynikające z ID-UB znaleźć można na intranetowej stronie: idub.intranet.amu.edu.pl Zachęcamy również do zapoznania się z filmem promocyjnym prezentującym konkursy ID-UB.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content