II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Psychozjum”

utworzone przez | mar 7, 2019 | Aktualności, Bieżące, Konferencje, Organizacja

Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znów łączą siły!

Owocem naszej współpracy jest II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Psychozjum, która odbędzie się 7-8 czerwca 2019 roku w Poznaniu.

Ideą naszego wydarzenia jest stworzenie miejsca, w którym student bądź doktorant nauk społecznych będzie mógł zaktualizować wiedzę o najnowsze wyniki badań, zaprezentować swoją pracę naukową, wymienić się doświadczeniami czy nawiązać kontakty z innymi młodymi naukowcami.

Cele przyświecające konferencji to przede wszystkim:

– stworzenie możliwości prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na akademickim forum,
– stworzenie możliwości zdobycia kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki, które będą miały miejsce w trakcie konferencji,
– stworzenie możliwości zdobycia kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji np. efektywnego przeprowadzania warsztatów, czy też prezentacji wyników badań,
– integracja kół naukowych z całej Polski i stworzenie miejsca do nawiązania nowych znajomości i współpracy między ośrodkami akademickimi.

Zakres akceptowanych tematów:

– psychologia społeczna, poznawcza, edukacji, pracy i organizacji, zdrowia i choroby, zachowań konsumenckich, kliniczna,
– kognitywistyka, neuropsychologia, sztuczna inteligencja, logika.

Planowane sesje i aktywności:

– sesje referatowe,
– sesja posterowa.
– 6 warsztatów,
– wykłady eksperckie.

Na zgłoszenia uczestnictwa czynnego czekamy do 04.05.19
Na zgłoszenia uczestnictwa biernego czekamy do 05.06.19

referaty: https://goo.gl/forms/IyhCMBKBfEN2pVC13
postery: https://goo.gl/forms/TChXIxLHVB06Kauk1
uczestnictwo bierne: https://goo.gl/forms/ndx4ceFxr3WqSsSn2

Po więcej informacji na temat Konferencji zapraszamy pod adres: https://psychozjum.weebly.com/

https://www.facebook.com/psychozjum/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Skip to content