II edycja Laboratorium Kompetencji Zawodowych.

utworzone przez | kw. 5, 2017 | Aktualności, Bieżące

Zapraszamy wszystkich studentów WNS do udziału w projekcie

Laboratorium Kompetencji Zawodowych.

Projekt kierowany jest do studentów, którzy w roku akad. 2017/18 będą studentami ostatnich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych UAM na kierunkach: Filozofia, Kognitywistyka, Psychologia, Kulturoznawstwo, Socjologia, Praca Socjalna.

Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.
Udział w projekcie jest bezpłatny, finansowany z EFS i trwa rok akademicki.

Termin rekrutacji: od 5 kwietnia do 10 maja 2017 r.

Kontakt:

Marlena Janasik , tel. 618 29 23 05

marlena.janasik@amu.edu.pl

Skip to content