I Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia osobowości- uwarunkowania i mechanizmy”

utworzone przez | cze 24, 2013 | Aktualności, Bieżące

14 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce zaburzeń osobowości organizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM. Konferencja pod patronatem prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej zgromadziła liczne grono praktyków i badaczy zajmujących się tematyką zaburzeń osobowości. Mieliśmy również okazję wysłuchać wykładów honorowych gości: prof. SWPS dr hab. Krystyny Drat-Ruszczak i prof. UG dr hab. B. Pastwy- Wojciechowskiej. Wydarzenie miało na celu umożliwienie dyskusji i podjęcie próby zrozumienia zaburzeń charakteru z perspektywy intrapsychicznych mechanizmów, u podstaw których leżą różne ścieżki rozwoju. Z myślą o stworzeniu jak najszerszej płaszczyzny wymiany wiedzy, ustaleń badawczych oraz doświadczeń klinicznych zaproponowaliśmy następujące sesje tematyczne:

Sesja 1: Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne: procesy regulacyjne

Sesja 2: Modele wyjaśniające i diagnostyczne

Sesja 3: Perspektywa relacyjna: od mechanizmów do obrazu klinicznego

Sesja 4: Społeczne, kulturowe i biologiczne czynniki ryzyka

Oprócz referentów z różnych ośrodków z całej Polski czynny udział w konferencji wzięła liczna reprezentacja doktorantów i pracowników Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz książką abstraktów na stronie www.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content