I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”

utworzone przez | mar 27, 2013 | Aktualności, Konferencje

Instytut Psychologii UAM i Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

zapraszają do udziału w

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”

Poznań, 14 czerwca 2013 r.

Konferencja adresowana jest do teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się tematyką zaburzeń osobowości. Pragniemy umożliwić dyskusję i próbę zrozumienia zaburzeń charakteru z perspektywy intrapsychicznych mechanizmów, u podstaw których leżą różne ścieżki rozwoju. Z myślą o stworzeniu jak najszerszej płaszczyzny wymiany wiedzy, ustaleń badawczych oraz doświadczeń klinicznych proponujemy następujące obszary tematyczne:

  1. Czynniki ryzyka zaburzeń osobowości: społeczne, kulturowe i biologiczne
  2. Traumatyczne i pozatraumatyczne ścieżki rozwoju zaburzeń osobowości
  3. Mechanizmy powstawania i podtrzymywania zaburzeń osobowości w koncepcjach psychodynamicznych i poznawczych
  4. Trauma wczesnodziecięca i trauma przeżyta w okresie dorastania a rozwój zaburzeń osobowości
  5. Regulacja i dysregulacja emocjonalna w zaburzeniach osobowości

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Udział w konferencji dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Wykłady plenarne wygłoszą prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska i prof. SWPS dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak.

Więcej informacji na stronie http://zaburzenia-osobowosci.amu.edu.pl/ .

Skip to content