I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Psychozjum

utworzone przez | kw. 10, 2018 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu połączyły siły!

Owocem naszej współpracy jest I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Psychozjum, która odbędzie się 2-3 czerwca 2018 roku w Poznaniu.

Ideą naszego wydarzenia jest stworzenie miejsca, w którym student bądź doktorant nauk społecznych będzie mógł zaktualizować wiedzę o najnowsze wyniki badań, zaprezentować swoją pracę naukową, wymienić się doświadczeniami czy nawiązać kontakty z innymi młodymi naukowcami.

Cele przyświecające konferencji to przede wszystkim:

– stworzenie możliwości prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na akademickim forum,
– stworzenie możliwości zdobycia kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki, które będą miały miejsce w trakcie konferencji,
– stworzenie możliwości zdobycia kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji, np. efektywne przeprowadzanie warsztatów, prezentacja wyników badań,
– integracja kół naukowych z całej Polski i stworzenie miejsca do nawiązania nowych znajomości i współpracy między ośrodkami akademickimi.

Zakres akceptowanych tematów:

– psychologia społeczna, poznawcza, edukacji, pracy i organizacji, zdrowia i choroby, zachowań konsumenckich, kliniczna,
– kognitywistyka, neuropsychologia, sztuczna inteligencja, logika.

Planowane sesje:

– sesja referatowa,
– sesja referatowa anglojęzyczna,
– sesja posterowa.

Na zgłoszenia czekamy do 07.05.18
Zgłoszenia udziału czynnego, biernego lub w warsztatach można składać pod adresem: https://psychozjum.weebly.com/rejestracja.html
lub
za pośrednictwem adresu e-mail: kpsychozjum@gmail.com
Do wysłanych w ten sposób zgłoszeń powinien zostać załączony plik PDF zgodny ze wzorem podanym w powyższym linku. W nazwie pliku prosimy podać imiona i nazwiska prelegentów, natomiast w tytule wiadomości zawrzeć słowa „zgłoszenie” i „abstrakt”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Harmonogram konferencji oraz pozostałe szczegóły podamy wkrótce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 🙂

Wydarzenie na facebooku link.

Skip to content