Heterogeneity in Romantic Relationships during Emerging Adulthood”. Spotkanie dla studentów WPiK z dr Nicole Watkins.

utworzone przez | cze 2, 2021 | Aktualności

poniedziałek, 7.06 w godz. 18.30-20.00, dzięki możliwości spotkań online, będziemy gościć na naszym wydziale dr Nicole K. Watkins.

Dr Nicole K. Watkins jest stypendystką Wesleyan University (Connecticut, USA). Obroniła doktorat na Uniwersytecie Indiana w dziedzinie nauk o rozwoju i uczeniu się oraz licencjat w zakresie psychologii ze specjalizacją w neurobiologii behawioralnej na Wright State University (Ohio). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu człowieka w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości. Swoje badania w szczególny sposób poświęca przemianom w rodzinach (w tym – rodzinach z dziećmi), zdrowiu i dobrostanowi psychospołecznemu osób dorosłych, a także roli romantycznych związków w okresie dojrzewania.

W czasie spotkania wygłosi wykład dotyczący różnorodności związków romantycznych w okresie wczesnej dorosłości. Jak opisuje, „badania sugerują, że jednym z najważniejszych zadań rozwojowych w okresie dorastania jest zaangażowanie w romantyczne relacje, które mają wpływ na dobrostan jednostki. Jednak normy związane z romantycznymi związkami zmieniają się, a wielu młodych dorosłych pozostaje dłużej w stanie wolnym, kohabitując, opóźniając (w porównaniu do poprzednich pokoleń) zawieranie małżeństw i podejmowanie decyzji rodzicielskich„. Podczas wykładu omówione zostaną te zmieniające się trendy w relacjach romantycznych młodych dorosłych, a także determinanty i konsekwencje różnych trajektorii rozwoju romantycznych relacji w okresie dojrzewania.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Zapraszamy do zapisów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Skip to content