Grant w konkursie OPUS 23 przyznany prof. UAM dr. hab. Maciejowi Hanczakowskiemu

utworzone przez | gru 9, 2022 | Aktualności, Granty, NCN

Z przyjemnością informujemy, iż w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki laureatem został prof. dr hab Maciej Hanczakowski.

Tytuł projektu: Metapoznawczy monitoring i regulacja pamięci w obliczu dystrakcji.

Kwota finansowania: 1 596 065 PLN

Opis projektu: Większość codziennych czynności jest wykonywana w hałasie – wśród dźwięków z otoczenia
i głosów innych osób. Z perspektywy psychologii poznawczej mimowolne postrzeganie i
przetwarzanie hałasu wpływa na procesy poznawcze, m.in. utrudniając uczenie się,
utrzymywanie informacji w pamięci w celu realizacji aktualnie wykonywanego zadania, czy
też przypomnienie sobie potrzebnej informacji. Tematyka ta od lat jest przedmiotem badań
psychologów zajmujących się problematyką pamięci i funkcjonuje pod hasłem wpływu
dystrakcji audytoryjnej na procesy pamięciowe. Niemniej jednak praktycznie nie badano do
tej pory, w jaki sposób ludzie postrzegają wpływ dystrakcji na ich pamięć i czy – oraz jeżeli
tak, to jak – próbują stosować strategie pozwalające na minimalizowanie negatywnego
wpływu dystrakcji w zadaniach wymagających korzystania z pamięci. Innymi słowy, brak jest
badań dotyczących tego, jak metapoznawcze procesy monitorowania i kontroli pozwalają
lepiej radzić sobie z dystrakcją. Niniejszy projekt zakłada zastosowanie teorii i
paradygmatów dotyczących metapoznania do badań nad wpływem dystrakcji audytoryjnej
na wykonanie zadania pamięciowego. Jako dystrakcja będzie służyć ludzka mowa –
szczególnie trudny do zignorowania rodzaj dystrakcji, gdyż mowa przetwarzana jest
mimowolnie pod kątem znaczenia nawet wtedy, kiedy nie nakierowujemy na nią uwagi.
Pierwsza linia planowanych badań skoncentruje się na ocenie wstępnych
przekonań
dotyczących tego, w jaki sposób różne rodzaje dystrakcji – m. in. związanej czy niezwiązanej
treściowo z wykonywanym zadaniem – wpływają na wykonanie zadań pamięciowych.
Przekonania te będą badane u osób którym rodzaj dystrakcji będzie opisany, ale sami go nie
doświadczą. Druga linia badań będzie się składać z eksperymentów badających to, w jaki
sposób
doświadczenie w zadaniach pamięciowych różnych rodzajów dystrakcji wpływa na
modyfikację tych wstępnych przekonań. Trzecia linia badań będzie z kolei się koncentrować
na tym, w jaki sposób dystrakcja wpływa na wykonanie zadania poprzez skłonienie ludzi do
zmiany strategii uczenia się (np. poprzez poświęcanie więcej czasu na uczenie się w hałasie
niż w ciszy). Oczekiwanymi rezultatami są: 1) wypracowanie teorii dotyczących
metapoznawczych aspektów dystrakcji, oraz 2) wzbogacenie istniejących teorii
metapoznania o do tej pory ignorowany aspekt dotyczący metapoznawczego
monitorowania i kontroli w obliczu czynników zewnętrznych takich jak hałas.
Nr rejestracyjny: 2022/45/B/HS6/01432; Kierownik projektu: dr hab. Maciej Hanczakowski

Gratulujemy!

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content