GRANT „Podnoszenie jakości nauczania nauk humanistycznych i społecznych w szkolnictwie wyższym dla 21+”

utworzone przez | paź 13, 2022 | Granty

Szanowni Państwo,

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Uniwersytetem w Hradcu Králové (Czechy) oraz Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) realizuje grant „Podnoszenie jakości nauczania nauk humanistycznych i społecznych w szkolnictwie wyższym dla 21+” w ramach programu Erasmus+ (KA2 – Strategic partnerships in the field of education and training). Celem projektu jest diagnoza i wypracowanie rozwiązań w obszarze nauczania nauk społecznych i humanistycznych w odniesieniu do kompetencji i oczekiwań podmiotów otoczenia zewnętrznego oraz samych studentów i kadry akademickiej.

W ramach badań zamierzamy od początku października tego roku przeprowadzić badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej z (a) wykładowczyniami i wykładowcami akademickimi zatrudnionymi na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz (b) studentkami i studentami tych kierunków. Zebrane wyniki posłużą do opracowania wytycznych programów nauczania na kierunkach społecznych i humanistycznych z uwzględnieniem kontekstu środkowoeuropejskiego.

Ankieta ma charakter anonimowy, a zebrane dane posłużą wyłącznie do zagregowanych analiz statystycznych. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etycznej UAM ds. badań naukowych z udziałem ludzi.

Link do ankiety internetowej dla Studentek/ów

https://tiny.pl/w7185

Link do ankiety internetowej dla pracowników

https://amuedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rE9X0cRwYU2oOW  

 

Szczegółowych informacji na temat badania mogą udzielić kierownik projektu,

dr Mariusz Baranowski (mariusz.baranowski@amu.edu.pl)

 

prodziekan Wydziału Socjologii, dr Łukasz Rogowski (lukasz.rogowski@amu.edu.pl).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content