Fakty i badania podstawą do decyzji – zakończył się 2. Kongres Polskiej Edukacji

utworzone przez | cze 18, 2013 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

W dniach 15-16 czerwca 2013 roku w Warszawie odbył się 2. Kongres Polskiej Edukacji, zorganizowany przez Instytut Badan Edukacyjnych w Warszawie.Na tegorocznym kongresie rozmawiano o faktach, wynikach badań naukowych, bo tylko one mogą stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Dzięki nim chcemy przezwyciężyć tendencję do wyrywkowego, pobieżnego omawiania tematów edukacyjnych, które może prowadzić do nieporozumień – mówił na zakończenie 2. Kongresu Polskiej Edukacji prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

W dwudniowym spotkaniu nauczycieli i dydaktyków z całej Polski, które odbyło się w Warszawie 15 i 16 czerwca 2013 r., wzięło udział ponad 1300 osób. Oprócz sesji plenarnych w ramach kongresu zorganizowano 12 sesji tematycznych poświęconych różnych aspektom edukacji: od wychowania przedszkolnego po edukacje zawodową i wyższą.

Licznie reprezentowany był Instytut Psychologii UAM, a prof. dr hab. Anna I. Brzezińska była organizatorką dwóch sesji.
Sesja nr 1 (15 czerwca):
Wczesna edukacja: kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu

Referat:

prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Wczesna opieka i edukacja to inwestycja w dziecko: między emancypacją a socjalizacją

Postery pracowników i doktorantów IP UAM:

dr Sławomir Jabłoński, Kontrola hamowania i gotowość do nauki czytania i pisania u dzieci w wieku 3-5 lat

mgr Anna Nowotnik (doktorantka IP UAM), Funkcjonowanie uwagi a grupy ryzyka zakłóceń w procesie uczenia się czytania przez uczniów klas I

dr Karolina Appelt, Co wynika z badań podłużnych nad funkcjonowaniem małych dzieci?

dr Karolina Appelt, mgr Anna Nowotnik (doktorantka IP UAM), Zróżnicowanie fizycznego środowiska rozwoju i uczenia się dzieci w wieku 0-1,5

dr Julita Wojciechowska, mgr Małgorzata Rękosiewicz (doktorantka IP UAM), Zróżnicowanie fizycznego środowiska rozwoju i uczenia się dzieci w wieku 1,5–3

dr Joanna Matejczuk, mgr Anna Nowotnik (doktorantka IP UAM), Zróżnicowanie społecznego środowiska rozwoju i uczenia się dzieci w wieku 0-1,5

dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, mgr Małgorzata Rękosiewicz (doktorantka IP UAM), Zróżnicowanie społecznego środowiska rozwoju i uczenia się dzieci w wieku 1,5– 3

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska, dr Konrad Piotrowski, Zespół Wczesnej Edukacji IBE w Warszawie, Organizacja fizycznego i społecznego środowiska uczenia się dziecka: układ ryzyka rozwojowego i układ pomyślnego rozwoju

Postery studentów IP UAM:

Aleksandra Zając, Tutoring i małe dzieci: szansa rozwoju dziecka i dorosłego oraz wzmocnienie ich wzajemnych relacji

Sesja nr 2 (16 czerwca):

Odroczona dorosłość: jak przygotować uczniów do przejścia ze szkoły na rynek pracy i wejścia w dorosłe życie?

Referaty:

dr Teresa Chirkowska-Smolak, Ile jest prawdy w twierdzeniu, że „młodym teraz nie chce się pracować”? Zaangażowanie w pracę osób rozpoczynających karierę zawodową

dr Aleksander Hauziński, Psychologiczne determinanty skuteczności w procesie przechodzenia z edukacji do pracy

prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Ścieżki ku dorosłości: zróżnicowanie warunków sukcesu życiowego i zawodowego

Postery pracowników i doktorantów IP UAM:

dr Teresa Chirkowska-Smolak, Organizacyjne czynniki zaangażowania w pracę u osób rozpoczynających karierę zawodową

dr Aleksander Hauziński, Postawy absolwentów wobec procesu przechodzenia z edukacji zawodowej do pracy.

dr Julita Wojciechowska, dr Beata Ziółkowska, Różnice w zakresie struktury i statusu tożsamości od wczesnej adolescencji do wczesnej dorosłości

dr Tomasz Czub, dr Joanna Matejczuk, dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Różnice w zakresie emocji samoświadomościowych od wczesnej adolescencji do wczesnej dorosłości

mgr Paweł Jankowski (doktorant IP UAM), Różnice w zakresie regulacji emocji od wczesnej adolescencji do wczesnej dorosłości

mgr Małgorzata Rękosiewicz (doktorantka IP UAM), Różnice w zakresie typu partycypacji społecznej od wczesnej adolescencji do wczesnej dorosłości

dr Julita Wojciechowska, dr Beata Ziółkowska, Różnice w zakresie struktury i statusu tożsamości u uczniów szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych

dr Radosław Kaczan, Zespół Wczesnej Edukacji IBE w Warszawie, dr Julita Wojciechowska, Różnice w zakresie stylów tożsamości u uczniów szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych

dr Tomasz Czub, dr Joanna Matejczuk, dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Różnice w zakresie emocji samoświadomościowych u uczniów szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych

mgr Małgorzata Rękosiewicz (doktorantka IP UAM), Różnice w zakresie typu partycypacji społecznej u uczniów szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych

dr Dariusz Rosiński, Kompetencje społeczne: tylko nie katalog! W poszukiwaniu kompetencji kluczowych, bazowych czy transferowalnych?

Postery studentów IP UAM:

Magdalena Rzytka, Nie taki gimnazjalista straszny…czyli jaka jest tożsamość osób w wieku wczesnej adolescencji

Agnieszka Górna, Młodzież, tożsamość i życie w społeczeństwie. Typ partycypacji społecznej a tożsamość w okresie adolescencji

Aleksandra Ratajczyk, Tożsamość osób wkraczających w dorosłość a realizacja ról społecznych i uczestnictwo w społeczeństwie

Kinga Bujna, (Nie)dorośli? Regulacja emocji a wymiary i status tożsamości u studentek studiów stacjonarnych

Martyna Kołacka, Źle zrobiłem, chcę zniknąć, czyli o wstydzie, poczuciu winy i tożsamości studentów

Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska, Ścieżki wkraczania w dorosłość

mgr Lech Kaczmarczyk (doktorant Instytutu Filozofii UAM), Rozwój kompetencji a kształtowanie tożsamości zawodowej u młodych dorosłych

 

10-jpg image003
image004 image005
image006 image11jpg
image025 image002

 

Więcej na: www.ibe.edu.pl ,   wyborcza.pl

Skip to content