Evolution of Cooperation and Confrontation – Ilan Fisher – wykład w ramach IAS Invited Series in Psychology

utworzone przez | mar 7, 2022 | Aktualności

Evolution of Cooperation and Confrontation – Ilan Fisher

Ewolucja współpracy i konfrontacji

Thursday, March 10th, 2022, 1.pm (Warsaw time, UTC+01:00) / czwartek, 10 marca 2022, godz. 13:00

 

Registration form: https://forms.office.com/r/rFNAT4PZad

Ilan Fischer is a social and cognitive psychologist, who completed his Ph.D. at the University of Haifa, studying decision making and meta cognition. He spent several years at University College London and Ben-Gurion University, before returning to the University of Haifa where he currently works. He studied cognitive aspects of decision making, such as: fallacies and biases, meta cognition (calibration), conflict resolution, advice taking, and the perception of random sequences. Dr Fisher’s main work is in the field of behavioral game theory. He developed and validated the theory of Subjective Expected Relative Similarity (SERS), which explains and predicts human behavior in the Prisoner’s Dilemma game, as well as in many other Similarity Sensitive Games (SSGs). Together with colleagues from Israel, US and Germany (including the late Nobel laureate Prof. Reinhard Selten) he developed the Mimicry and Relative Similarity (MaRS) evolutionary strategy, a computerized algorithm that outperforms many potent strategies. Following the outbreak of Covid-19, he headed an international team of researchers from Israel, Poland, Germany and the US that developed behavioral tools, helping to enhance compliance to health instructions. The group developed an integrative approach, based on Indirect Measurements and Personalized Attitude Changing Treatments (IMPACT). His recent work, involves the development of novel tools and methods for the study and the forecast of international conflicts, such as the Brexit in the UK, the Israeli-Palestinian conflict, or the integration of immigrants in Germany and the US.

More: https://www.researchgate.net/profile/Ilan-Fischer-2

Ilan Fischer jest psychologiem społecznym i poznawczym. Swój doktorat obronił na University of Haifa (Izrael) zajmując się badaniami nad podejmowaniem decyzji i metapoznaniem. Przez kilka kolejnych lat pracował na University College w Londynie i Ben-Gurion University w Beer Szewie, po czym wrócił do Hajfy, gdzie pracuje obecnie. Zajmuje się poznawczymi aspektami podejmowania decyzji, takimi jak błędy i uprzedzenia, metapoznanie (wzorcowanie i skalowanie), rozwiązywanie konfliktów, przyjmowanie rad oraz spostrzeganie ciągów losowych. Główna praca dr Ilna Fishera dotyczy teorii gier behawioralnych. Opracował i zweryfikował użyteczność teorii Subiektywnego Oczekiwanego Względnego Podobieństwa (SERS), która pozwala na wyjaśnianie i przewidywanie zachowania ludzi grających w dylemat więźnia, a także w innych grach wrażliwych na podobieństwo (SSG). Wraz ze współpracownikami z Izraela, USA i Niemiec (w tym nieżyjącym już laureatem Nagrody Nobla prof. Reinhardem Seltenem) opracował skomputeryzowany algorytm – strategię ewolucyjną Mimikry i Względnego Podobieństwa (MaRS). Po wybuchu epidemii Covid-19 kierował międzynarodowym zespołem badaczy z Izraela, Polski, Niemiec i USA, wraz z którymi opracował behawioralne narzędzia wspierające zwiększanie skuteczności zachęt ludzi do stosowania instrukcji zdrowotnych. Grupa opracowała podejście integracyjne, oparte na pomiarach nie wprost oraz spersonalizowanych interwencjach zmieniających postawy (IMPACT). Jego ostatnie prace to  opracowania nowatorskich narzędzi oraz metod badania i prognozowania konfliktów międzynarodowych, takich jak Brexit w Wielkiej Brytanii, konflikt izraelsko-palestyński czy integracja imigrantów w Niemczech i USA.

Skip to content