EDU_Centrum

utworzone przez | lip 19, 2022 | Edu_Centrum

Edu_Centrum to jednostka pomocnicza wspierającą kształcenie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki. Zostało powołane w roku akademickim 2021/22, a jego kierownikiem został prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski. Zadaniem Edu_Centrum, zgodnie z §103 ust. 2 Statutu UAM, jest prowadzenie kursów dokształcających dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział i dla ich absolwentów. Celem kursów jest poszerzenie i pogłębienie praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych w trakcie studiów ważnych z punktu widzenia zasobów, z jakimi absolwenci wkraczają na konkurencyjny rynek pracy, a jednocześnie takich, które nie mieszczą się w efektach uczenia przedmiotów, realizowanych w ramach toku studiów.

Oferta Edu_Centrum wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwaniom studentów, absolwentów jak i ich pracodawców, którzy oczekują od pracowników ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Kursy dokształcające proponowane przez Edu_Centrum mają stworzyć ich uczestnikom okazję do rozwijania motywu samokształcenia, samodzielnego decydowania o kierunku swojego edukacyjnego rozwoju.

Edu_Centrum przy organizacji kursów korzysta z zasobów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Trzon kadry dydaktycznej stanowią jego pracownicy i współpracownicy. Dysponują oni szerokim zakresem wiedzy i umiejętności praktycznych, które nie są włączone w program studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział. Równocześnie sami nieustannie dokształcają się, zdobywając coraz to nowe uprawnienia do kształcenia innych i gotowi są dzielić się tą wiedzą i umiejętnościami.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content