Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Zdrowia przyznane mgr Natalii Nowaczyk

utworzone przez | sie 2, 2018 | Aktualności, Bieżące, Granty

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt naszej doktorantki, mgr Natalii Nowaczyk, pt. Zmiany strukturalne w płatach czołowych a obraz kliniczny poznawczych zaburzeń u mężczyzn uzależnionych od alkoholu otrzymał finansowanie w kwocie 93 188,39 zł w konkursie organizowanym przez PARPA.

Projekt naszej doktorantki dofinansowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Serdecznie gratulujemy!

Celem badań jest 1) ukazanie związków między obrazem klinicznym poznawczych zaburzeń u osób uzależnionych od alkoholu a zmianami strukturalnymi i mikrostrukturalnymi w płatach czołowych z uwzględnieniem czasu i głębokości uzależnienia, 2) weryfikacja roli cech temperamentu jako zmiennej pośredniczącej modyfikującej związki między zaburzeniami poznawczymi a strukturalnymi i mikrostrukturalnymi w płatach czołowych, oraz 3) stwierdzenie, czy między pacjentami z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (płatów czołowych) a pacjentami bez takich zmian lub zmianami nieznacznymi zachodzi różnica w zakresie gotowości do uczestnictwa w rehabilitacji neuropsychologicznej.

Skip to content