Pomoc materialna

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza może wesprzeć studentów zapomogą w maksymalnej kwocie 2000 zł. Występując o przyznanie zapomogi student:

– tworzy w systemie USOSweb formularz elektroniczny wniosku o przyznanie zapomogi, wypełnia go i rejestruje;

– przesyła Koordynatorowi BOS (Honorata Matuszak, e-mail: honorka@amu.edu.pl), z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) wiadomość e-mail, do której załącza w postaci plików PDF skany dokumentów stanowiących podstawę wystąpienia o zapomogę.

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginały wniosku i dokumentów, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.

Utrata zatrudnienia lub zaprzestanie wypłacania zarobków powinny zostać udokumentowane/potwierdzone zaświadczeniem pracodawcy. Zaświadczenie może mieć formę mailową.

Więcej informacji:
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/koronawirus/informacje-dla-studentow-dotyczace-swiadczen