Uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciel-psycholog w toku studiów

 

Ministerialne uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciel psycholog uzyskiwane po skończeniu studiów nadawane przez UAM zaświadczane w suplemencie

Dla kogo: studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia,
studia stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: do ukończenia studiów

Sposób realizacji: Karta uznawania osiągnięć w ramach określonej ścieżki kształcenia.

Zapraszamy!

kontakt: dr Joanna Matejczuk  joamat@amu.edu.pl
sprawy administracyjne: lic. Marlena Janasik marlena.janasik@amu.edu.pl  tel. (61) 82 92 305

Informacje na temat uzyskiwania kwalifikacji dostępne są w formie prezentacji .ppt.