Zarządzenie Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na WPiK oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie.

2020_8_Zarządzenie_SAB 2020_8_Zalacznik_Regulamin_SAB Kalendarz_i_kryteria_oceny_wnioskow_SAB_2020 opinia – studenccy asystenci badawczy_mentor wniosek – studenccy asystenci badawczy_mentor wniosek – studenccy asystenci badawczy_student sprawozdanie...

Zarządzenia Dziekana nr 6 i 7 w sprawie powołania pełnomocnika oraz Rady Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. wsparcia psychologicznego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 6/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds.wsparcia psychologicznego Zarządzenie Dziekana Wydziału...

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content