Zatrudnienie

 

16 PhD Positions on Logical Methods in Computer Science

U Wien, TU Graz, and JKU Linz are seeking exceptionally talented and motivated students for their joint doctoral program on Logical Methods in Computer Science (LogiCS).  LogiCS has been established in 2014 and currently includes 44 students. http://logic-cs.at/phd/ THE PROGRAM LogiCS focuses on logic and its applications in computer science. Successful applicants will work on […]

 

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN pod kierownictwem prof. Jerzego Pogonowskiego

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN pod kierownictwem prof. Jerzego Pogonowskiego Oferta pracy w projekcie NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta Liczba stanowisk: 1 Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Miasto: Poznań Link do strony www jednostki: www.kognitywistyka.amu.edu.pl Wymagania: Kandydat na stanowisko […]

 

Oferta stypendium w projekcie

W ramach projektu „Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne” (projekt nr 2015/17/B/HS1/02232, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: Doktorant Link prowadzi do oferty na stronie projektu.

 

Oferta pracy w projekcie „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

W ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych” (projekt nr 2013/10/E/HS1/00172, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: Doktorant Link prowadzi do oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Oferta pracy w projekcie „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

W ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych” (projekt nr 2013/10/E/HS1/00172, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: Stażysta podoktorski (Postdoc) Link prowadzi do oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Pięć miejsc w projekcie zagranicznym dla doktorantów

Dutch Research Consortium 'Language in Interaction’ oferuje pięć miejsc dla doktorantów u rożnych członków konsorcjum. Opis projektu oraz wymagania dla kandydatów znajdują się na stronie projektu.

 

Oferta zatrudnienia w ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

W ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych” (projekt nr 2013/10/E/HS1/00172, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki) planowane jest zatrudnienie wykonawcy na stanowisko: doktorant Link prowadzi do oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Zmiany w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM

Dla edycji dziewiątej konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM zostały zmienione niektóre zasady ubiegania się i konstruowania wniosków. Na stronie narodowego Centrum Nauki zamieszczono nową wersję regulaminu (stanowi ona załącznik nr 4 dokumentacji każdego z konkursów). Zmiany zostały wprowadzone w Rozdziale VIII – Ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN oraz w Załączniku nr 4  – Koszty w projektach […]

 

Program Fulbright Specialist

Istnieje możliwość przyjęcia naukowca z USA w ramach Programu Fulbright Specialist. O przyznanie stypendium, trwające od 2 do 6 tygodni, uczelnia zapraszająca może ubiegać się do 1 kwietnia 2015 roku. Uczelnia pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport na terenie kraju ( w wyjątkowych przypadkach koszty mogą zostać pokryte przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta). Szczegółowe informacje na stronie Programu oraz w […]

 

Oferty zatrudnienia w ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych”

W ramach projektu „Modelowanie rozumowań abdukcyjnych” (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, DEC-2013/10/E/HS1/00172) planowane jest zatrudnienie wykonawców na następujących stanowiskach: doktorant asystent techniczny Linki prowadzą do ofert na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Sposoby naliczania pochodnych wynagrodzenia

W kosztorysach wniosków NCN należy uwzględnić wynagrodzenia wykonawców wraz z pochodnymi. Koszty są zróżnicowane w zależności od charakteru zatrudnienia i statusu wykonawcy. Koszty brutto brutto są kosztami, jaki ponosi UAM w związku z zatrudnieniem osoby nieobjętej ubezpieczeniem lub osoby będącej pracownikiem Uniwersytetu. W celu ich obliczenia należy zastosować przelicznik : kwota wynagrodzenia brutto x 1,1964 […]

 

Zalecenia NCN w sprawie wynagrodzeń dla wykonawców projektów badawczych.

Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać: dla profesora –  9 tys. zł dla doktora habilitowanego –  7 tys. zł dla doktora – 5 tys. zł Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów, wysokość […]

 

Prezentacja zawierająca cenne informacje dla wnioskodawców

Na stronie Narodowego Centrum Nauki zamieszczona została prezentacja będąca efektem warsztatów dla pracowników obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych. Zawiera ona cenne informacje nt. kosztorysów, form zatrudnienia oraz samego procesu przyznawania finansowania przez NCN.