Dydaktyka

 

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 – A2

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy.  „E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 – A2” to zestaw 28 partii materiału (Units), którego celem […]

 

Zarządzenie o wprowadzeniu zajęć zdalnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do 23 lutego 2022 r. kształcenie na uniwersytecie prowadzi się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wersja tekstowa zarządzenia link. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 roku, z tym […]

 
Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 20 grudnia 2021 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Testy poziomujące zostały przygotowane […]

 
Rozstrzygnięcie konkursu Study@research

Rozstrzygnięcie konkursu Study@research

Z przyjemnością informujemy, że 17 grudnia 2021 r. rozstrzygnięta została IV edycja konkursu Study@research, nr IDUB 034, zad. 34, przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich. Wśród  54 laureatów znalazła się studentka psychologii pani Wiktoria Szott, która otrzyma dofinansowanie na realizację indywidualnego projektu badawczego. Składamy serdeczne gratulacje!

 

„Nauka języków obcych na UAM – lektorat i nie tylko.”

Studium Językowe UAM zaprasza studentów WPiK na spotkanie, na którym studenci I roku psychologii i kognitywistyki będą mogli ponownie zasięgnąć informacji odnośnie rozpoczynających się w semestrze letnim lektoratów, a studenci lat wyższych dowiedzieć się o możliwościach kontynuacji nauki języków obcych w ramach  oferty kursów wolnożetonowych i komercyjnych. Po krótkiej prezentacji przewidziana sesja Q&A. Spotkanie odbędzie […]

 

List do studentów WPiK od Pani Prodziekan ds. studenckich prof. UAM dr hab. Lucyny Bakiery

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Pani Rektor, zgodnie z którym od 20.12.2021 do 9.01.2022 zajęcia na UAM odbywać się będą zdalnie https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/zarzadzenie-ws.-ksztalcenia-zdalnego oraz pytaniami niektórych z Państwa o zajęcia online również w najbliższym tygodniu informuję, że nie mamy możliwości prewencyjnego przejścia na taką formę zajęć w tym tygodniu. Profesor Joanna Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia, […]

 

Kształcenie w formie zdalnej w dniach 20.12.2021-09.01.2022

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem rektora UAM zajęcia dydaktyczne w dniach 20.12.2021-09.01.2022 będą odbywały się w formie zdalnej. Link do zarządzenia

 

Bezpłatne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów licencjackich w ramach projektu PO WER „Uniwersytet jutra II”

Bezpłatne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów licencjackich w ramach projektu PO WER „Uniwersytet jutra II” Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/bezplatne-szkolenia-jezykowe-dla-studentow-ii-i-iii-roku-studiow-licencjackich-w-ramach-projektu-po-wer-uniwersytet-jutra-ii Zapisy trwają do 21 października, przez: https://ul.amu.edu.pl/catalogue.php?rg=3028-ZJ-UJ2-2021SZ 3028-ZJ-UJ2-2021SZ Rejestracja na kursy językowe – Uniwersytet Jutra  

 

Konkurs BESTStudentGRANT

Drogie Studentki, Drodzy Studenci ! Wystartowała VI edycja konkursu BESTStudentGRANT, organizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych. Do zdobycia: – Granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych. – Do 5000 zł […]

 

Dyżury pracowników

Szanowni Państwo W zakładce: alfabetyczna-lista-pracownikow zostały już wprowadzone aktualne dyżury pracowników Wydziału. Z uwagi na pandemię dyżury są prowadzone w formie online poprzez aplikację MS Teams. Jeśli zajdzie konieczność bezpośredniego kontaktu z wykładowcą prosimy o wcześniejsze umówienie się z nim i ustalenie terminu na spotkanie w formie stacjonarnej. Biuro Obsługi Wydziału jest czynne codziennie od […]

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki dla studentów pierwszego roku

 

Drodzy studenci!

Drodzy studenci! Z dniem dzisiejszym, po latach, przestaję pełnić funkcję prodziekana ds studenckich. Funkcję tę przejmuje prof. Lucyna Bakiera. Proszę zwracać się do niej z wnioskami i konsultować w sprawach związanych ze studiowaniem. Profesor Lucyna Bakiera jest osobą niezwykle oddaną sprawom studenckim i profesjonalnie przygotowaną do sprawowania powierzonej jej funkcji. Dziękuję za obdarzanie mnie przez […]

 

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2 Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 7 września 2021 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2. Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r. (logowanie odbywa […]

 

Warsztaty umiejętności rozwiązywania sporów z wykorzystaniem mediacji

Już dziś zapraszamy studentki i studentów ostatnich dwóch lat na wyjątkowe warsztaty umiejętności rozwiązywania sporów z wykorzystaniem metody mediacji. Warsztaty są wspólnym projektem naszego wydziału oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM i prowadzone będą przez doświadczonych psychologów i mediatorów. Odbędą się po wakacjach, w październiku i listopadzie 2021r. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestniczek i uczestników […]

 

12. Badanie Jakości Kształcenia – akcja „Liczymy ankiety!”

Studentko, Studencie, wypełnij ankietę i weź udział w grze, w której stawką jest nagroda dla Twojego wydziału. Podobnie jak w poprzednich edycjach akcji „Liczymy ankiety!” cztery wydziały, które wygrają rywalizację o największy procentowy udział w badaniu w swojej grupie, otrzymają nagrody pieniężne. Kwota 3000 zł dla zwycięskiego wydziału z każdej z czterech grup zostanie przeznaczona […]

 

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 i 30 czerwca 2021 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS). Język angielski 29 czerwca 2021 r. godz. 10.00 Wydział Chemii, Wydział Archeologii, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, […]