Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich!

utworzone przez | paź 26, 2020 | Aktualności, Bieżące

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie ma zatem w obecnej chwili konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Skip to content