Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

utworzone przez | kw. 27, 2022 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Zapraszamy studentów psychologii i kognitywistyki od 2 do 5 roku studiów do zostania ambasadorami Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM!

Projekt Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM polega na przeprowadzeniu warsztatu w liceum, do którego Państwo uczęszczali. Temat warsztatu powinien być związany z psychologią lub kognitywistyką, a sama treść warsztatu powinna poprzez swoją kreatywność i atrakcyjność zainteresować licealistów studiami psychologicznymi i kognitywistycznymi. Pojedynczy warsztat może być przeprowadzony także przez kilku studentów. Do tej pory już ponad 60 studentów wzięło udział w projekcie przeprowadzając warsztaty dla ponad 3 tysięcy uczniów!

Od studentów, którzy zdecydują się zaangażować w projekt oczekujemy:

 • nawiązania kontaktu z liceum, do którego uczęszczali oraz uzgodnienia warunków przeprowadzenia warsztatu (m.in. terminu, czasu trwania)
 • przygotowania scenariusza interesującego warsztatu
 • przeprowadzenia warsztatu, który zainspiruje licealistów do studiowania na naszym Wydziale!

Studentom, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie zapewnimy:

 • dokument dla dyrekcji liceów opisujący projekt i potwierdzający rolę osób prowadzących warsztat
 • udostępnione materiały edukacyjne na Teams na temat aktywizujących metod warsztatowych
 • konsultacje scenariusza warsztatu z pracownikami naukowymi
 • materiały konieczne do realizacji warsztatu (np. mazaki, papier, korzystanie z ksero)
 • zwrot kosztów dojazdu do liceum
 • zaświadczenie o przeprowadzeniu warsztatu (wymieniane na punkty do stypendium naukowego za zrealizowanie warsztatu – organizacja wydarzeń o charakterze popularno-naukowym)

Celem projektu Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest:

 • promocja naszego Wydziału
 • prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach średnich
 • stworzenie studentom psychologii i kognitywistyki możliwości zdobycia doświadczeń warsztatowych

Od 27 kwietnia do 30 maja będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w projekcie na adres mailowy dardra@amu.edu.pl (Koordynator projektu: dr Dariusz Drążkowski). W odpowiedzi na maila-zgłoszenie otrzymacie Państwo dalsze szczegółowe informacje o kolejnych krokach przygotowania do realizacji warsztatów”. Konsultacje w sprawie udziału w projekcie będą odbywać się w środy między 10:00 a 12:00 – kontakt na Teams lub w pokoju 104 (bud. AB) z Dariuszem Drążkowskim”

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content