Ambasadorzy Instytutu Psychologii UAM

utworzone przez | mar 8, 2018 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Zapraszamy studentów psychologii i kognitywistyki od 2 do 5 roku studiów do zostania Ambasadorami Instytutu Psychologii!

W 2017 roku w ramach projektu Ambasadorzy Instytutu Psychologii UAM ponad 20 studentów naszego Instytutu zrealizowało warsztaty dla ponad 1000 licealistów! W tym roku chcemy powtórzyć to osiągnięcie.

Projekt Ambasadorzy Instytutu Psychologii UAM polega na przeprowadzeniu warsztatu w liceum, do którego Państwo uczęszczali. Temat warsztatu powinien być związany z psychologią lub kognitywistyką, a sama treść warsztatu powinna poprzez swoją kreatywność i atrakcyjność zainteresować licealistów studiami psychologicznymi i kognitywistycznymi. Pojedynczy warsztat może być przeprowadzony także przez kilku studentów.

Od studentów, którzy zdecydują się zaangażować w projekt oczekujemy:

 • nawiązania kontaktu z liceum, do którego uczęszczali oraz uzgodnienia warunków przeprowadzenia warsztatu (m.in. terminu, czasu trwania)
 • przygotowania scenariusza interesującego warsztatu
 • przeprowadzenia warsztatu, który zainspiruje licealistów do studiowania w naszym Instytucie!

Studentom, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie zapewnimy:

 • dokument dla dyrekcji liceów opisujący projekt i potwierdzający rolę osób prowadzących warsztat
 • seminarium prezentujące reguły i efektywne metody prowadzenia warsztatów
 • konsultacje scenariusza warsztatu z pracownikami naukowymi
 • materiały konieczne do realizacji warsztatu (np. mazaki, papier, korzystanie z ksero)
 • zwrot kosztów dojazdu do liceum
 • zaświadczenie o przeprowadzeniu warsztatu
 • 5 punktów do stypendium naukowego za zrealizowanie warsztatu (organizacja wydarzeń o charakterze popularno-naukowym)

Celem projektu Ambasadorzy Instytutu Psychologii UAM jest:

 • promocja naszego Instytutu
 • prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach średnich
 • stworzenie studentom psychologii i kognitywistyki możliwości zdobycia doświadczeń warsztatowych

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy wysyłać na adres mailowy dardra@amu.edu.pl.

Spotkanie informacyjne wraz z seminarium przedstawiającym reguły prowadzenia efektywnych metod warsztatowych oraz prezentacją przykładowych scenariuszy warsztatów odbędzie się 15 marca (czwartek) o 17:00 w sali kinowej. Jeśli ktoś nie może przybyć na spotkanie lub był już na nim w zeszłym roku, to może poprosić o przesłanie materiałów ze spotkania (adres: dardra@amu.edu.pl).

Koordynator projektu: dr Dariusz Drążkowski

Skip to content