Aktywność studencka

Na wydziale działa 7 kół naukowych. Studenci wydziału mogą angażować się naukowo pod kierunkiem pracowników badawczo-dydaktycznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Studenci zrzeszają się w Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii PSSiAP i Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki SSAK. Na Wydziale prężnie działają organizacje studenckie, które umożliwiają rozwój zainteresowań i kompetencji (m. in. Fabryka Młodych Profesjonalistów), realizowane są studenckie projekty dydaktyczne (Ambasadorowie WPiK, Aktywny Mały Uniwersytet Latający) i badawcze (Studenccy Asystenci Badawczy).

Skip to content