Aktualności ze spotkania Poznańskiego Oddziału PTP

utworzone przez | kw. 28, 2022 | Aktualności, Bieżące

W dniu 26 kwietnia o godz. 18.30 w budynku D, sali 305 miała miejsce dyskusja na temat aktualnych problemów psychologów klinicznych, ciekawe dla tych osób które są zainteresowane jak praktycznie wygląda praca psychologów w publicznej służbie zdrowia. Referat wprowadzający do dyskusji pt. „Psycholog w czasach nowych wyzwań” wygłosiła dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak (specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog; pracownik Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu; kierownik merytoryczny 2 edycji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologia kliniczna organizowanego w GPSK UM; członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów; Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu).

Na podstawie osobistych doświadczeń dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak poruszyła w nim takie problemy, jak status zawodu psychologa i prace nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zmiana warunków i zasad pracy psychologa w czasie pandemii (problemy wynikające z konieczności zachowania wymogów sanitarnych w kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy; zorganizowanie akcji „Być bliżej” dla rodziców noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii GPSK UM, którzy przez 72 dni nie mogli odwiedzać swoich dzieci i zapewnianie im z nimi choćby fotograficznego kontaktu, itd.), problemy pomocy dla kobiet w związku z zapisem o dopuszczalności przerwania ciąży w przypadku stwierdzenia/podejrzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu i jego zmiany po wyroku TK (orzekanie w trudnych światopoglądowo problemach, indukowane poronienie, poród chorego dziecka a problem braku procedur pracy psychologów, praca Poradni „Perinatalna Opieka Paliatywna”, itp.), praca psychologów po wybuchu wojny na Ukrainie i przybyciu do Polski uchodźców (problemy językowe, brak infrastruktury do pomocy psychologicznej) oraz ewentualne skutki w postaci zespół stresu pourazowego (PTSD) u osób im pomagających i „zwykłych” obserwatorów działań wojennych.

W dyskusji przedstawiano własne doświadczenia w pracy psychologa klinicznego w publicznej służbie zdrowia i pomocy społecznej, sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, o częstym braku zrozumienia i wsparcia w codziennej pracy psychologów w różnych obszarach, a zamiast tego o odwoływaniu się do misji zawodu. Podkreślono też znaczenie mediów społecznościowych w przekazywaniu bieżących informacji na temat spotykanych trudności i możliwych rozwiązań oraz wsparcia w codziennej pracy psychologów w postaci koleżeńskiej samopomocy.

Moderatorem dyskusji był prof. Jacek W. Paluchowski.

Skip to content