Akredytacja UKA dla kognitywistyki

utworzone przez | kw. 30, 2013 | Aktualności, Bieżące

Miło nam poinformować, że na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła studiom kognitywistycznym, prowadzonym w Instytucie Psychologii UAM, akredytacji na maksymalny możliwy okres, t.j. pięć lat.

W swoim raporcie zespół oceniający stwierdził, że studia nasze spełniają w stopniu wyróżniającym – czyli najwyższym możliwym – ogólne wymogi w zakresie wszystkich czterech ocenianych aspektów (kadra naukowo-dydaktyczna, proces kształcenia, infrastruktura, wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia). W ten sam sposób ocenione zostało spełnianie szczegółowych wymagań, określonych przez standardy akredytacji dla kierunku kognitywistyka.

Warto dodać, że kognitywistyka w IP UAM to pierwsze w kraju studia z tej dziedziny, które uzyskały certyfikat jakości kształcenia, jakim jest akredytacja UKA.

Skip to content