Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lipowskiej

utworzone przez | mar 30, 2016 | Aktualności

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 11 kwietnia 2016 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lipowskiej.
Temat rozprawy: Wypalenie zawodowe a motywacja do pracy i czynniki ją wzmacniające u kadry pedagogicznej instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Promotor: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
Recenzenci: prof. dr hab. Helena Sęk, prof. AJD dr hab. Romuald Derbis

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, p. 71

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content